Author Archive

Syntipukin viitta ei sovi Euroopan unionille – puolustuspuhe EU:lle

Eurooppalainen Suomi ry muistuttaa Eurooppa-päivänä 9.5. suomalaisia Euroopan unionin positiivisesta merkityksestä ja saavutuksista ja haastaa suomalaiset pohtimaan omaa suhtautumistaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Poliitikkojen puheissa ja klikkiotsikoissa ryvetetty Eurooppa ansaitsee puolustuspuheenvuoron sitä kannattavalta hiljaiselta enemmistöltä. Euroopalle ja Euroopan unionille liian pitkään soviteltu syntipukin viitta on viimein todettava vanhan muodin mukaiseksi ja korvattava paremmin istuvalla garderobilla.
”Eurooppa-päivä 9.5. on perinteisesti ollut juhlapäivä Eurooppa-liikkeessä. Viimeisten vuosien aikana juhlan aiheet ovat kuitenkin jatkuvasti vähentyneet poliittisten ja taloudellisten kriisien ja globalisaation lieveilmiöiden ravistellessa Eurooppaa. Näiden kriisien aiheuttama pelko ja turvattomuus ovat ymmärrettäviä reaktioita kansalaisilta, mutta niitä hyödyntävät populistit ja tietyt klikkien toivossa heppoisia juttuja tuottavat mediat eivät saa synninpäästöä. Meidän on kyettävä vastuulliseen toimintaan suhteessamme Euroopan unioniin ja esitettävä punnittuja ratkaisuja niihin todellisiin ja jaettuihin ongelmiin, joita kohtaamme eurooppalaisina”, vaatii Eurooppalaisen Suomen hallituksen puheenjohtaja Jouni Ovaska.
Euroopan ja Euroopan unionin tulevaisuus näyttää Hollannin parlamenttivaalien ja Ranskan presidentinvaalien jälkeen hieman valoisammalta. Populistisen politiikan ja äärisuuntausten paluuta politiikan valtavirtaan ei kuitenkaan kannata sivuuttaa olankohautuksella tai kuvitella katoavaksi ilmiöksi, ennen kuin niitä ruokkivat ongelmat ratkaistaan. Tässä Euroopan unionilla on todellinen mahdollisuus ja näytön paikka.
Tämän ja huomisen todellisia eurooppalaisia haasteita populismin ja poliittisten ääriliikkeiden ohella ovat muun muassa merkittävä nuorisotyöttömyys, talousongelmat, EU:n sisäpoliittiset kiistat, laiton maahanmuutto ja Euroopan ulkorajojen läheisyydessä käynnissä olevat humanitaariset kriisit ja sodat. Eurooppalaisen Suomen mielestä näiden ratkaisujen avain ei löydy eristäytymisestä vaan päinvastoin laajasta ja monialaisesta Eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä.
”Jaettu vastuu tarkoittaa yksittäiselle jäsenvaltiolle keveämpää taakkaa kannettavaksi. Euroopan tulevaisuus on valoisa, mikäli sitoutuminen yhteiseen projektiin pysyy vahvana ja tässä meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka. Onko EU todella syyllinen kaikkiin ongelmiin ja mikä lopulta painaa vaakakupissa eniten? Globalisaation kaltaiset trendit etenevät riippumatta Euroopan unionista, mutta yksittäisten valtioiden kyky vastata niiden asettamiin haasteisiin on merkittävästi heikompi kuin Euroopan unionin. Eurooppa-päivä on erinomainen hetki pysähtyä miettimään omaa suhtautumistaan Euroopan unioniin ja sen saavutuksiin”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Ovaska.

Erinomaista ja tulevaisuuteen katsovaa Eurooppa-päivää kaikille!
Helsingissä 9.5.2017
Jouni Ovaska
puheenjohtaja
Eurooppalainen Suomi

FacebookTwitterGoogle+Jaa

Kuntavaaleissa valitaan valtuusto, ei pormestaria

Kuusi puoluesihteeriä on ottanut kantaa kuntavaalien tarkoitukseen. Puoluesihteerit korostavat, että vaaleissa on kyse valtuutettujen valinnasta kaupunkeihin ja muihin kuntiin. Etenkin Helsingissä äänestäjille esitetään ajatusta pormestarivaaleista. Kuntavaaleissa ei valita suoraan pormestaria.

Kuntavaaleissa valitaan valtuusto, ei pormestaria

Demokratiassa kansa linjaa vaaleissa mihin suuntaan yhteiskuntaa tulisi kehittää. Kuntavaalit käydään tilanteessa, jossa kuntapolitiikasta kiinnostuneiden osuus on vähenemässä sekä yleinen tietämys kunnallisesta päätöksenteosta on heikentynyt.

On harhaanjohtavaa, että kuntavaaleista pyritään paikoitellen tekemään pormestarivaaleja. Esimerkiksi Helsingissä äänestäjille välitetään ajatusta vaalista, jossa voi suoraan valita Helsingille pormestarin. Näin ei ole.

Kuntavaaleissa valitaan kaupungin- ja kunnanvaltuutettuja Suomen kuntiin. Joissakin kunnissa valtuutetut valitsevat keskuudestaan pormestarin riippumatta siitä onko tehtävään nimetty tiettyjä ehdokkaita ennen vaaleja. Kuntalaki ei tunne pormestarivaaleja. On äänestäjien harhaanjohtamista yksinkertaistaa kuntavaalit kahden- tai kolmenvälisiksi henkilövaaleiksi. Kunnissa vaalien välissä ylintä valtaa käyttävät edelleen valtuustot.

Käytännössä esim. Helsingin pormestari on täysipäiväinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja eikä kaupunginjohtaja rajattomilla valtaoikeuksilla. Pormestariehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan, niin maamme pääkaupungissa kuin muualla, olisi syytä painottaa keskustelua koulujen-, ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta, asuntopolitiikan ongelmista, virkistysalueista, työntekijöiden työoloista, joukkoliikenteen toimivuudesta tai elinkeinopolitiikan edellytyksistä.

Demokratia ja sen ylläpitäminen on tärkeä asia ja meidän kaikkien vastuulla. Toivomme, että kuntavaalien aikana käydään mahdollisimman monipuolista asiakeskustelua, jotta maamme korkeimmat päättäjät eli äänestäjät pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä vaalipäivänä.

 

Jouni Ovaska

puoluesihteeri, Keskusta

 

Riikka Slunga-Poutsalo

puoluesihteeri, Perussuomalaiset

 

Antton Rönnholm

puoluesihteeri, SDP

 

Joonas Leppänen

puoluesihteeri, Vasemmistoliitto

 

Fredrik Guseff

puoluesihteeri, RKP

 

Asmo Maanselkä

puoluesihteeri, KD

Muistakaa vetää kellot illalla

Apollon tietäjät

Kello­po­liit­ti­sista asioista tuntuu olevan laaja yksimielisyys. Kellojen siirtelyn saisi lopettaa – mutta tästäkin asiasta päättää EU-direktiivi.

Ylen Uutisvuodossa muistutettiin ihmisiä tutusta muis­ti­sään­nöstä. Kelloa siirretään aina kesää kohti, nyt siis tunti eteenpäin.

Ohjelmassa vierailivat tällä kertaa keskustan puolu­e­sih­teeri Jouni Ovaska ja perus­suo­ma­laisen edus­kun­ta­ryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Terho sanoi seuraavansa kelloa aina taaksepäin, konservatiivi kun on.

Ovaska puolestaan kertoi komeasta kaap­pi­kel­losta, joka seisoi pirtin nurkassa itäsuo­ma­lai­sessa tupaillassa.

Talon isäntä oli antanut sitä ihmetelleelle nuorelle puolu­e­sih­tee­rille isällisen neuvon: ”Täytyy muistaa illalla vetää ettei aamulla seiso”.

 

Julkaistu Suomenmaassa 25.3.2017, Pauliina Pohjola

http://www.suomenmaa.fi/blogit/muistakaa-vetaa-kellot-illalla-6.42.219051.e3a6db0d18

Jounin Facebook:

zopo zp980
Подвесные потолки