Keskustaan uudenlaista mentorointia ja tulevaisuuspajoja

Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja, puoluesihteeriehdokas Jouni Ovaska aloittaisi puoluesihteerinä uudenlaisen mentorointitoiminnan.

– Keskustassa on niin poliitikoissa, kentän toimijoissa kuin työntekijöissä yhtäältä konkareita ja pitkäaikaista kokemusta ja toisaalta yhä enemmän uusia tekijöitä ja ideoita.

– On aika yhdistää nämä voimavarat oikealla tavalla puoluetyössä niin, että voimme saada suomalaisten luottamuksen ja menestyä puolueena myös tulevaisuudessa, Ovaska sanoi maanantaina avatessaan puoluesihteerikampanjansa Helsingissä Keskustan puoluetoimistossa.

Ovaskan mukaan Keskusta tarvitsee uusia toimintatapoja. Pelkän uudistamisen vuoksi ei kuitenkaan pidä rikkoa sitä, mikä toimii hyvin. Ovaska ulottaisi mentorointitoiminnan vähitellen kaikille puoluetyön osa-alueille: poliittiseen ohjelmatyöhön, kenttätyöhön, vaaleihin, viestintään ja taloudenpitoon.

– Mentorointi mahdollistaisi myös puoluetyön uusien ja jo toimivien käytäntöjen levittämisen Keskustassa nykyistä paremmin alhaalta ylöspäin ja päinvastoin, Ovaska toteaa.

Ovaska pitää tärkeänä voimavarana myös niitä vanhempia keskustalaisia, jotka eivät enää toimi puolueessa, mutta jotka ovat valmiit antamaan panoksensa edelleen Keskustan ja Suomen eteen.

– Meidän on yhdessä haettava ratkaisut, joilla näiden ihmisten kokemuspääoma ja hiljainen tieto saadaan siirtymään tulevaisuuden tekijöille. Yksi ratkaisu voisi olla tulevaisuuspajojen järjestäminen eri puolilla Suomea. Pajoissa arvioitaisiin mennyttä, tätä päivää ja tulevaisuutta puoluetyön kannalta. Pajoja voitaisiin järjestää myös virtuaalisesti, Ovaska esittää.

Keskustan uuden puoluesihteerin valitsee puoluekokous Seinäjoella 10. – 12.6.2016.

FacebookTwitterGoogle+Jaa

Kohti Seinäjokea

Puoluekokouksemme Seinäjoella 10. – 12. kesäkuuta valitsee Keskustan puoluejohdon. Asetun ehdolle puoluesihteeriksi.

Olen ollut mukana kotikunnassani Hämeenkyrössä puolueen paikallisyhdistyksessä ja kunnallisjärjestössä sekä luottamushenkilönä.

Olen ollut kuntavaali-, eurovaali- ja eduskuntavaaliehdokkaana.

Viimeisimpänä olen saanut toimia kaksi kautta Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Uskon, että nämä kokemukseni luovat osaltaan edellytykset puoluesihteerin tehtävän hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomen tilanne on vakava. Moni on huolissaan tulevaisuudesta – työttömyydestä, ihmisten eriarvoistumisesta ja siitä, miten palvelujen käy.

Samaan aikaan kaikenlainen vastakkainasettelu on yhteiskunnassamme jyrkentynyt.

Nyt jos koskaan Keskustan pitää olla ”tolkun puolue”, joka hakee ratkaisuja ihmisten huoliin ja Suomen ongelmiin sekä rakentaa yhteistyötä.

Puolueena meidän on ansaittava suomalaisten luottamus jokainen päivä uudelleen. Emme saa sokaistua todellisuudelle tai vetäytyä norsunluutorneihin.

Myös puolueen sisällä on voitava käydä keskustelua politiikasta ja muista tärkeistä asioista. Keskustelemattomuuteen Keskustalla ei ole varaa.

Viisaus ei asu yhdessä päässä. Keskustan vahvuus on ollut ja on yhdessä tekemisessä.

Juuri nyt meidän pitää yhdistää puoluetyössä pitkään mukana olleiden kokemus ja uusien tekijöiden innokkuus niin, että voimme ansaita ihmisten luottamuksen, hoitaa Suomen asioita ja menestyä puolueena myös tulevaisuudessa.

Tarvitsemme uusia toimintatapoja, mutta pelkän uudistamisen vuoksi ei pidä rikkoa sitä, mikä toimii hyvin.

Olen joukkuepelaaja. Puoluesihteerin pitää olla keskustalaisten rinnalla ja tukena, mutta yhtä lailla hänen on uskallettava olla edessä. Tähän kaikkeen olen valmis.

Meillä on paljon tehtävää. Yhteisenä maalinamme pitää olla, että Keskusta on Suomen vaikuttavin puolue. Se tarkoittaa, että ihmiset voivat Keskustassa toimimalla ja Keskustaa kannattamalla aidosti vaikuttaa niin kotikuntansa, maakuntansa kuin Suomen tulevaisuuteen. Puolue tarjoaa työkalut ja areenan yhdessä tekemiseen.

Avaan kampanjani maanantaina 21.3. Keskustan puoluetoimistolla Apollolla. Seuraa kampanjaani osoitteessa www.jouniovaska.fi, FB:ssä sekä Twitterissä. Aloitetaan keskustelu ja viedään Keskusta yhdessä tulevaisuuteen.

Kaikki kivet on käännettävä työllisyyden eteen – keskustelua politiikan linjasta tarvitaan

Tampereelle kokoontui viime viikonloppuna puolentuhatta keskustalaista puolueen politiikka- ja toimintapäiville.

Joukosta huokui into puhua politiikkaa, suoraan ja suomeksi. Agendalla olivat niin koulutus, energia kuin maahanmuutto. Keskustelua käytiin maan hallituksen sekä puolueen linjasta mutta ennen kaikkea Suomen tulevaisuudesta. Ykkösasia on laittaa Suomi kuntoon. Työttömyyden ja laman nujertaminen on tärkeintä. Ihmisille pitää saada töitä.

Suomeen tarvitaan yhteiskuntasopimus. Se on kaiken a ja o. Paikallista sopimista työpaikoilla on lisättävä. Työllistämisen ja työllistymisen kynnystä on madallettava. Yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa on purettava. Sote- ja maakuntauudistus on vietävä maaliin. Siihen ovat kaikki hallituspuolueet sitoutuneet.

Säästöjä on edelleen tehtävä, mutta ne eivät pelasta Suomea. Leikkauspolitiikka ja hallintorakenteet eivät ole ratkaisu kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi. Kehittämällä työelämää ja uudistamalla rakenteita pääsemme tuloksiin. Henkilöstö on osallistettava mukaan toiminnan muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Numerot lopulta osoittavat, miten tavoitteissa on onnistuttu, mutta niillä ei johdeta ihmisiä.

Hallituksella on huhtikuun kehysriihessä paikka vahvistaa ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta päättäjiin. Sekä talouspolitiikan arviointineuvosto että OECD ovat osoittaneet huolensa Suomessa tehtävistä koulutusleikkauksista, jotka syövät tulevaa kasvua. Kehysriihessä on kyettävä osoittamaan panostuksia investointeihin, jotka tukevat teollisuuttamme, ennen kaikkea vientisektoriamme. Koulutus- ja tutkimustoiminnalla saadaan aikaan innovaatioita sekä luodaan kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Politiikan kevään esityslista on pitkä. Puolueen sisällä talous-, maahanmuutto- ja koulutuskeskustelu on ollut vilkasta. Näin tulee olla jatkossakin. Keskustan puoluekokous pidetään Seinäjoella kesäkuussa. Siihen valmistautuminen on mahdollisuus reippaaseenkin vuoropuheluun. Ei pidä kavahtaa, että asioista ollaan useampaa mieltä. Keskustelu ei ole ongelma, keskustelemattomuus sen sijaan on.

Keskustan on koko ajan pidettävä yllä yhteyttä kaikkiin suomalaisiin. Norsunluutorneihin ei saa vetäytyä.

Jounin Facebook:

zopo zp980
Подвесные потолки