Kuntavaaleissa valitaan valtuusto, ei pormestaria

Kuusi puoluesihteeriä on ottanut kantaa kuntavaalien tarkoitukseen. Puoluesihteerit korostavat, että vaaleissa on kyse valtuutettujen valinnasta kaupunkeihin ja muihin kuntiin. Etenkin Helsingissä äänestäjille esitetään ajatusta pormestarivaaleista. Kuntavaaleissa ei valita suoraan pormestaria.

Kuntavaaleissa valitaan valtuusto, ei pormestaria

Demokratiassa kansa linjaa vaaleissa mihin suuntaan yhteiskuntaa tulisi kehittää. Kuntavaalit käydään tilanteessa, jossa kuntapolitiikasta kiinnostuneiden osuus on vähenemässä sekä yleinen tietämys kunnallisesta päätöksenteosta on heikentynyt.

On harhaanjohtavaa, että kuntavaaleista pyritään paikoitellen tekemään pormestarivaaleja. Esimerkiksi Helsingissä äänestäjille välitetään ajatusta vaalista, jossa voi suoraan valita Helsingille pormestarin. Näin ei ole.

Kuntavaaleissa valitaan kaupungin- ja kunnanvaltuutettuja Suomen kuntiin. Joissakin kunnissa valtuutetut valitsevat keskuudestaan pormestarin riippumatta siitä onko tehtävään nimetty tiettyjä ehdokkaita ennen vaaleja. Kuntalaki ei tunne pormestarivaaleja. On äänestäjien harhaanjohtamista yksinkertaistaa kuntavaalit kahden- tai kolmenvälisiksi henkilövaaleiksi. Kunnissa vaalien välissä ylintä valtaa käyttävät edelleen valtuustot.

Käytännössä esim. Helsingin pormestari on täysipäiväinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja eikä kaupunginjohtaja rajattomilla valtaoikeuksilla. Pormestariehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan, niin maamme pääkaupungissa kuin muualla, olisi syytä painottaa keskustelua koulujen-, ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta, asuntopolitiikan ongelmista, virkistysalueista, työntekijöiden työoloista, joukkoliikenteen toimivuudesta tai elinkeinopolitiikan edellytyksistä.

Demokratia ja sen ylläpitäminen on tärkeä asia ja meidän kaikkien vastuulla. Toivomme, että kuntavaalien aikana käydään mahdollisimman monipuolista asiakeskustelua, jotta maamme korkeimmat päättäjät eli äänestäjät pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä vaalipäivänä.

 

Jouni Ovaska

puoluesihteeri, Keskusta

 

Riikka Slunga-Poutsalo

puoluesihteeri, Perussuomalaiset

 

Antton Rönnholm

puoluesihteeri, SDP

 

Joonas Leppänen

puoluesihteeri, Vasemmistoliitto

 

Fredrik Guseff

puoluesihteeri, RKP

 

Asmo Maanselkä

puoluesihteeri, KD

FacebookTwitterGoogle+Jaa

Jounin Facebook:

Подвесные потолки